Tooted puuduvad

Tasuta saatmine! Saatmine
0,00 € Kokku:

Kassasse

Toode on edukalt lisatud ostukorvi

Kogus
Kokku:

Teie ostukorvis on 0 toodet. Teie ostukorvis on üks toode.

Kokku tooteid: (KM-ga)
Postikulu kokku: (KM-ga) Tasuta saatmine!
Kokku: (KM-ga)

Sportkidi  e-poe üldtingimused

1. Üldsätted

1.1. Üldtingimused (edaspidi; Tingimused) kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Ostjate) ja e-poodi www.sportkid.eu, mis kuulub Sportkid.eu OÜ-le, reg. kood  12421770, (edaspidi: Müüja) vahel Sportkidi e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Müüja e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete tekkimisel, täitmisel ja lõpetamisel ning nende tõlgendamisel ja neist tulenevate vaidluste lahendamisel kohaldatakse Tingimustes sätestatut, Tingimustes vastavate sätete puudumisel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

1.3. Müüja e-poes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Ostja, et ta on tutvunud müügi üldtingimustega ja on nendega nõus.

Juhul, kui ostjal on täiendavaid küsimusi, selgitusi ja muid kaupade kohta, on vaja esitada need kirjalikus või suulises vormis kuni tellimuse kinnitamiseni. Ostetud kauba mittevastavuse eest Ostja nõuetele pärast tellimuse esitamist Müüja ei võta vastutust.

1.4. Müüja veebilehe kasutamisega annab Ostja selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

2. Hinnad

2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

2.2. E-poe hinnad kehtivad tellimuse vormistamise ja arve tasumise hetkel.

2.3. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu. 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Tellimuse vormistamisel tuleks mõista, et füüsiliste inimeste jaoks ostu põhireeglid on Tingimused ja sätted, mis kehtivad tellimuse vormistamise hetkel. Juriidiliste isikutega sõlmitakse eraldi Lepingut.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu on võimalik muuta. Tehtud muudatuse kinnitamiseks on vaja klikkida nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks on vaja klikkida nupule „Edasi”. Teid suunatakse Ostja andmete leheküljele.

3.3. Ostja andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka ostmist”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.

3.4. Olge Ostja andmete, kontaktandmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja (või tema poolt volitatud kuller) ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

3.5. Müüja saadab Ostjale kinnituse tellimuse vastuvõtmise kohta.

3.6. Toodete müügileping (edaspidi: Leping) loetakse sõlmituks (jõustunuks) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva tellimuse summa täies ulatuses laekumisest Müüja arvelduskontole.

4. Toodete eest maksmisviisid

4.1. Makse sooritamiseks on vaja valida tellimuse vormistamise leheküljel meelepärase makseviisi.

4.2. Tellimuse eest on võimalik tasuda:

1) internetipanga kaudu (pangalinkide kaudu) või Pay Pal süsteemi kaudu;

2) arvega – klikkides tellimuse kinnituse leheküljel „maksa arvega“, mille järel saadetakse e-postile arve. Tellimuse kinnitus saadetakse e-postiga peale arve tasumist täis mahus.

4.3. Tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui  raha tellimuse eest ei ole 5 päeva jooksul alates tellimuse edastamisest/arve väljastamist laekunud.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimustele toimetatakse tooted koos toodete juurde kuuluvate dokumentidega Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud aadressile ja kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal. Ostja kohustub toodet määratud kohas ja tähtajal vastu võtma. Sihtkoha muutmine ei ole võimalik.

Müüja ei võta vastutust:

1)      toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

2)      toodete kohaletoimetamise viivituse kulleri süü tõttu;

3)      pakendi ja / või kauba kahjude eest juhul, kui Ostja võttis kaupa vastu kullerilt ja allkirjastas vajalikud dokumendid.

Kahjustuste korral võtke viivitamatult ühendust kulleri ja Müüjaga, esitage kahjustuse korrektne kirjeldus ja fotod ning ärge allkirjastage kättetoimetamise dokumendid kuni Müüja edasiste juhiste saamiseni.

5.2. Toodete omandiõigus läheb Ostjale üle pärast kogu maksumuse tasumist ning saatedokumentide allkirjastamisel toodete üleandmisel Ostjale kättetoimetamise kohas.

6. Lepingust taganemine ja toote tagastamine

6.1. Peale toodete kättesaamist on Ostjal võimalus 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamise päevast toode tagastada (Lepingust taganemisõigus) või vahetada välja mõne muu toote vastu, saates Müüja e-posti aadressile info@sportkid.eu vastava ühemõttelise taganemisavalduse või kasutades taganemisavalduse tüüpvormi (tüüpvormid on kättesaadavad: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf# jahttps://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa2.pdf#) ning tagastades toodet Müüjale.

Ostja saadab viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest tootied tagasi Müüjale.

6.2. Ostja kannab kõik toodete tagastamisega seotud kulud.

6.3. Kasutamise tunnustega  toodete tagastamise puhul on Müüjal õigus keelduda toodete vastuvõtmisest. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tagastatud toodete mitte vastuvõtmisega, on Pooltel õigus kaasata toote seisukorra kindlakstegemiseks sõltumatu eksperti. Ekspertiisiga seotud kulud kannab pool, kelle kahjuks on eksperdi otsus tehtud.

6.4.   Lepingust taganemisel tagastatakse Ostjale toodete eest tasutud summa Ostja arveldusarvele hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest Müüjani ja toodete kättesaamise kinnitust Müüja poolt. Kohaletoimetamise tasu ei kuulu tagastamisele.

6.5. Tagastatav toode ei tohi olla kasutatud ning ta peab olema originaalpakendis. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus toodele on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

6.6. Ostetud toodet ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel arvestades Ostja isiklikke vajadusi või Ostja poolt esitatud tingimuste kohaselt. Ostetud toodet ei saa tagastada ka kui see antakse üle suletud pakendis ja see ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on peale kohaletoimetamist avatud.

7. Garantii

7.1. Kõigile toodetele kehtib standardne garantii - üks aasta alates ostukuupäevast. Garantii võib laiendada või pikendada eri tasu eest. Täiendava tagatise esitamise tingimusi käsitletakse eraldi.

7.2. Toote defekti korral on Ostjal õigus nõuda toote parandamist saates Müüja e-posti aadressile info@sportkid.eu vastavasisulise teate, kus on ära märgitud:

  •          Ostja nimi;
  •          kontakttelefon;
  •          tellimuse number ja kuupäev;
  •          toote tingimustele mittevastavuse või defekti täpne kirjeldus;
  •          kahjustuste pildid.

Juhul kui toote parandamine ei ole võimalik ega mõistlik  on Ostjal õigus nõuda toote  vahetamist defektideta toote vastu.

7.3. Garantiiajal pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.

7.4. Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine, ning ka kahjud, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist Ostjale.

7.5. Müüja ei kõrvalda garantii ajal ilmnenud defekte tasuta, sealhulgas kui need on põhjustatud:

1)  Ostja süül toote halvenemisest / kahjustumisest;

2) defektidest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalsest füüsilisest kulumisest tavalise kasutamise korral;

4) toote ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui toodet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);

5) toote ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

6) Ostjale enne toote ostmist Müüja poolt teatavaks tehtud defektidest;

7) välisteguritest (sh niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms);

7.6. Müüja tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile. Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et defektid on põhjustatud eelpool punktis 7.5. loetletud teguritest, kuid toote remontimine on võimalik, siis on Ostjal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega toode kuulub remontimisele üksnes tasulises korras.

8. Muud tingimused

8.1. Kõiki Müüja e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Lepingu jõustumisel annab Ostja nõusoleku ning Müüjal on õigus avaldada Ostjat puudutava informatsiooni kolmandatele isikutele, kes osutab teenuseid Müüjale (äripartneritele, kelle kohustuseks on toodete kohale toimetamine või finantsteenuste osutamine jne) või muudel seadusega ettenähtud juhtudel. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Müüjal puudub neile juurdepääs.

8.2. Müüjal on õigus muuta ja täiendada Tingimusi ja hindu. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad veebilehel www.sportkid.eu avaldamise hetkest. Tellimuse esitamise korral enne uute Tingimuste jõustumist kohaldatakse Tellimuse esitamise ajal kehtivaid Tingimusi, kui seadusest või käesolevatest nõuetest ei tulene teisiti.